Dimenzije: 180 x 100 cm

Suhe magnetske maramice za brisanje

Lakirana površina