6 pokretnih elemenata

Model postavljen na stalak

Promjer: ø 16 cm, visina: H 21 cm