Plastični elementi za lagano montiranje i demontiranje dijelova kostiju

Visina: H 80 cm