6 matematičkih diskova, o 14 cm
24 radnih listova; veličina: 11.5 x 11.5 cm
6 baza za radne listove i matematičke diskove