Opis

Vizualizirajte jednadžbe pomoću žetona u boji i žetona s brojevima, točkama i matematičkim znakovima (+, -, =). Otkrijte koncepte kao što su više/manje/jednako i razliku između zbrajanja i oduzimanja.

Sadržaj:

216 drvenih žetona u 6 boja i 2 veličine
20 plastičnih kartica s brojevima 1-10
20 plastičnih kartica s točkama 1-10
6 plastičnih kartica sa matematičkim znakovima +, – i =
drvena kutija (33,5 x 22,5 x 7 cm)