“Baza za podršku za šesterokutnu gredu 2 kom;
šesterokutna greda 1 kom;”