Komplet radnih listova s uputama za korištenje 7 vrsta građevinskih blokova, 168 kartica

3 kompleta uputstava  za početničke blokove Morphun Junior

Veličina radnih listova : 11,5 x 11,5 cm