8 velikih spremnika blokova kockica od kartona

8 vrsta građevinskih blokova kockica,  ukupno preko 1200 dijelova

8 kompleta radnih listova

Veličina ormarića: 56 x 38 x 94 cm, ukupno preko 1200 dijelova