“životinjske vreće “”beenbag””

60 x 52 x 28 cm
2,2 kg”