4 pločice sa sličicama mačka, 16 odijevnih elemenata

16 znački s odijevnim nazivima