Oblici: lisica, jež, divlja svinja, srna, buba, sova