10 predmeta izrađenih od pjene, prekrivene PVC tkaninom, potrebna površina: min. 4 m2