Opis

Za toplinske tretmane s temperaturom do 1100 ° C, s elektroničkim sigurnosnim termoregulatorom isporučenim sa
digitalnim ekranom. Veličina komore: 100x200x65 mm.
Rukavica sa zaštitnom tkaninom, napravljena u samo jednom bloku,
otvaranje vrata uz pomoć termo izolirane ručice.
Izolacija zahvaljujući keramičkim vlaknima. Ispuštanje dima straga.