Model ljudskog mozga rastavljiv u 8 dijelova. Arterije su pažljivo reproducirane, a model je montiran na plastično podnožje. Prirodne veličine.