Ljudski mini kostur je izrađen od neprobojne plastike. Prirodno modeliran muški kostur visoke kvalitete. Svi otvori i anatomski detalji su pažljivo reproducirani. Model je montiran na fiksni čelični stativ.