Model ljudske lubanje u prirodnoj veličini visoke kvalitete. Svi anatomski detalji i otvori su pažljivo reproduciranji. Zahvaljujuđu specifičnom proizvodnom procesu, proteza je reproducirana s velikom pažnjom, a odnosi se na položaj zuba i interdentalnog sustava. Lubanja se rastavlja na tri dijela:

  • Kapa,
  • Kranijalna baza,
  • Čeljust.