Kocka – 17 dijelova, 80 x 80 cm, dobna skupina 3m–3g