Opis

ELEKTRIČNO PROJEKCIJSKO PLATNO DIMENZIJA 305X305 SA TIPKALOM I DALJINSKIM