Opis

ELEKTRIČNO PROJEKCIJSKO PLATNO DIMENZIJA 244X244 SA TIPKALOM I DALJINSKIM