Maksimalna težina opterećenja: 75 kg

PE materijal