Opis

27 izvedivih pokusa:

• Sluh
• Kad čujemo zvuk?
• Oscilacije
• Period oscilacija
• Učestalost oscilacija
• Grafički prikaz oscilacije
• Zašto čujemo zvukove
• Akustični valovi
• Kako se akustički valovi pretvaraju u zvukove
• Uho: prijemnik akustičnih valova
• Uho-mozak sustav
• Granice slušnosti
• Osjetljivost slušnog sustava
• Kako pojačati slušnu osjetljivost
• Prepoznatljive karakteristike zvukova
• Stereofonija
• Odraz akustičkih valova
• Interferencija akustičnih valova
• Otkucaji
• Sonometar
• Rezonanca
• Gudački glazbeni instrumenti
• Glazbeni instrumenti koji rade sa zrakom
• Pazite na slušni sustav