Opis

15 izvedivih pokusa:

• U mirovanju ili u pokretu?
• Kretanje duž crte
• Kretanje u ravnini
• Kretanje u prostoru
• Putanja
• Vrijeme
• Povremeni pokreti
• Pomicanje klatna
• Razdoblje klatna
• Ovisi li razdoblje klatna o amplitudi njegove oscilacije?
• Ovisi li razdoblje klatna o njegovoj duljini?
• Ovisi li razdoblje klatna o njegovoj masi?
• Alat za mjerenje vremenskih intervala
• Prosječna brzina
• Trenutna brzina
• Ujednačeno pravocrtno gibanje i njegov zakon ovisno o vremenu
• Sile i kretanje
• Sile trenja
• Kretanje gotovo bez trenja
• Načelo inercije
• Djelovanje sile na tijelo u mirovanju
• Ubrzanje
• Ravnomjerno ubrzano kretanje i njegov zakon ovisno o vremenu
• Kako izmjeriti ubrzanje
• Da li ubrzanje ovisi o intenzitetu sile?
• Temeljni zakon dinamike
• Jedinica za mjerenje sile u fizici