Opis

21 izvedivih pokusa:

• Kako hodati po snijegu
• Kad se sila raspodijeli na površini
• Otisci stopala
• Dubina otisaka stopala
• Koncept pritiska
• Tlak: nova fizička veličina
• Nepreciznost zajedničkog jezika
• Noževi, čavao, ručke i slično
• Tlak i tekućina
• Kako primijeniti silu na tekućinu
• Kako primijeniti silu na plin
• Tlak u tekućini
• Kad se stvori tlak u tekućini od vlastite težine
• Specifična težina
• Svojstvo tlaka koju stvara težina tekućine
• Dvije primjene Stevinovog zakona
• Atmosferski pritisak
• Arhimedov potisak
• Arhimedov princip
• Plutanje