fbpx

B2 Međudjelovanje i sila

B2 Međudjelovanje i sila

 253,00 + PDV

22 izvediva pokusa

SKU: 23-01-1002 Kategorija:

Opis

Teme:

• Značenje riječi
• Sila, primitivan koncept
• Kontaktna sila i beskontaktna sila
• Plastični materijali i elastični materijali
• Kontaktna sila: elastična sila
• Beskontaktna sila: težina
• Učinci sila
• Aktivne sile i pasivne sile
• Kako usporediti snage
• Svojstvo elastičnih tijela: od kvalitativnog prema kvantitativnom
• Opružna vaga
• Jedinica za mjerenje sila
• Kako koristiti opružnu vagu
• Vektorski prikaz sila
• Težište
• Kada tijelo slobodno pada
• Težina nije konstantna
• Padaju li prva teška ili laka tijela?
• Podrijetlo težine i sila teže
• Zašto mjesec ne pada na zemlju?

 

Uključeni materijali:

1 klupko užeta
1 nosač za dinamometar
1 kolica
3 igle
1 pločica s vagom
4 metalna cilindra 50g sa kukom
1 linearno ravnalo
1 balon
1 dinamometar 2,5 N
2 modularna metalna šipka
1 PVC šipka
1 aluminijska folija
1 magnet
1 par krpa
1 spiralna čelična opruga
1 baza
1 lim
1 provodna žica
1 par elastičnih traka
1 ekstender
1 uređaj za centrifugalnu silu
1 lopta od lateksa s kukom
1 šprica od 5 ml
1 čaša od 250 ml
1 kvadrat

 

Naslov

Go to Top