Opis

15 izvedivih pokusa:

• Magneti
• Magnetski polovi
• Materijali i magneti
• Magnetska igla
• Zemljin magnetizam
• Kompas
• Magnetske interakcije
• Magnetska levitacija
• Magnetsko polje
• Magnetska indukcija
• Kako stvoriti magnet
• Magnetski učinak električne struje
• Elektromagnet
• Usisna snaga zavojnice
• Električno zvono