Opis

24 izvediva pokusa:

 • Prostor
 • Materija
 • Tijela
 • Tri stanja materije
 • Svojstvo tijela: neprobojnost
 • Ostala svojstva tijela
 • Značenje usporedbe između različita tijela
 • Kvalitativne i kvantitativne usporedbe
 • Merljiva svojstva i fizička svojstva magnitude
 • Mjerenje fizičke veličine
 • Metrički decimalni sustav
 • Duljina
 • Linearno pravilo: kalibrirani alat
 • Geometrija
 • Temeljna tijela geometrije i stvarni svijet
 • Ravne i zakrivljene linije
 • Metrički kotač
 • Kursometar
 • Zatvorene linije
 • Ravne figure, obrub i površina
 • Perimetar ravne figure
 • Područje ravne figure
 • Jednostavni poligoni
 • Standardni jednostavni poligoni
 • Izoperimetrični poligoni i poligoni koji imaju isto područje
 • Kako usporediti dva poligona
 • Pravokutnici i kvadrati
 • Kako izmjeriti površinu nepravilnosti poligon
 • Volumen čvrstih tijela
 • Volumen tekućih tijela
 • Graduirani cilindar
 • Volumen nepravilne krute tvari