fbpx

A7 Elektrodinamika

 647,00 + PDV

24 izvediva pokusa

SKU: 23-01-981 Kategorija:

Opis

• Električna energija
• Električno punjenje
• Električni naboji u tvari
• Vodiči i izolatori
• Električno polje
• Energija električnog polja – električni potencijal
• Baterija
• Voltmetar
• Strujni krug
• Jakost električne struje – ampermetar
• Prvi Ohmov zakon
• Drugi Ohmov zakon
• Otpornost
• Kako izmjeriti električni otpor
• Serije otpornika
• Reostat
• Paralelnost otpornika
• Električne mreže
• Potenciometar
• Unutarnji otpor baterije
• Toplinski učinak električne struje
• Električna vodljivost u tekućinama
• Elektroliza

Naslov

Go to Top