window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-TL63WJ0Q2V');

A6 Fizika zvuka

 512,00 + PDV

22 izvediva pokusa

SKU: 23-01-980 Kategorija:

Opis

• Uvod
• Kada čujemo zvuk
• Oscilatorno gibanje
• Period i frekvencija titrajnog gibanja
• Vremenska ovisnost zakona oscilatornog gibanja
• Energija oscilirajućeg gibanja
• Značajke zvukova
• Zašto čujemo zvukove
• Akustični valovi
• Jednadžba sinusnog vala
• Kako se akustični valovi pretvaraju u zvukove
• Granice čujnosti
• Osjetljivost slušnog sustava
• Refleksija akustičnih valova
• Interferencija akustičnih valova
• Otkucaji
• Stacionarni valovi
• Rezonancija
• Žičani glazbeni instrumenti
• Glazbeni instrumenti koji rade sa zrakom
• Timb zvuka

Naslov

Go to Top