Uređaj za izdvajanje mikroartropoda iz uzorka tla. Svjetiljka postupno suči tlo a životinje se kreču prema dnu, prolaze kroz podupirujuću mrežu i padaju u alkohol.