Pomoću ovog seta možemo dokazati postojanje fenomena radikalnog pritiska.