Opis

Na okviru 50×50 mm, za montažu na držač filtera