Opis

Uređaj za kontinuiranu emisiju s napojnom jedinicom.
Vidljiv do 35 m;
snaga: < 1 mW;
valna duljina: 635 nm.

Opremljen je lećom koja se može ukloniti i koja može kružni dio zrake pretvoriti u linearni.

Promjer spojnog stalka: 10 mm.
Isporučuje se s bazom i transformatorom.