Na harmoničnoj kutiji nalaze se ljestvice bilješki koje sastavljaju temperiranu skalu, u skladu s frekvencijom vibracija.