Slijedećim eksperimentom možemo provjeriti toplinsko širenje metala.