Opis

 • Tanini (rogač),
 • Škrob (nusproizvodi kukuruznog sjemena),
 • Druz (stilovi ljiljana),
 • Fraidi (talus, mačji nokti),
 • Jezgre (mješovite biljke),
 • Aleuron (sjeme, pšenične mekinje),
 • Kristali kalcija (luk endotel),
 • Proteini (sjemenke),
 • Globoidi (bjelančevine ricinusa),
 • Kloroplasti (lišće smokve i vinove loze),
 • Krumpirovo brašno (dio krumpira),
 • Pelargonin (latica geranije).