Opis

  • Bakterije iz kiselog mlijeka, mrlja,
  • Mahovina, lišće s kloroplastima,
  • Tisa, mlade grančice,
  • Zumbul, sjeme,
  • Euglena, zeleni bičari,
  • Ascaris, crv crijeva,
  • Pčela (Apis), antena s organima za miris,
  • Šaran (Cyprinus), škrga,
  • Zečja jetra,
  • Koža mačke s žlijezdama i dlakama.