Kutija za alat koja sadrži:
 • skalpel,
 • škare,
 • lopaticu,
 • igla sa škarama,
 • okrugla pinceta,
 • pinceta sa zakrivljenim vrhovima,
 • povećalo,
 • 6 boca temeljnih boja,
 • 3 staklene boce,
 • 2 kapalice,
 • 2 čaše za gledanje,
 • 1 boca kanadskog balzama,
 • 1 boca ksilena,
 • 1 boca etilnog alkohola,
 • 50 predmetnih stakalaca,
 • 200 pokrovnih stakalaca.