Opis

Za prikaz kako se akustični valovi ne šire u vakuumu.