Opis

Sastoji se od 4 cijevi.

Visina vode u cijevi – 11 cm.