Grafoskop FOCUS 250 XLS

1 leća, F=295mm, 24V/250W, izmjena žarulje, korekcija boje, 2100 lumena, težina 7,5 kg

VPC - 1.600,00  Kn 1.600,00  Kn
VPC: 1.600,00  Kn
PDV: 400 Kn
Iznos: 2000 Kn
Šifra: 01-01-006 PN:
RabatViše odCijena