Jezični laboratorij je okruženje koje omogućuje učenicima vježbanje kako govorničkih sposobnosti tako i onih za slušanje. Učenici mogu surađivati individualno, u parovima, malim grupama ili kao cijeli razred. Učitelji mogu slušati, nadgledati i imati interakciju sa svojim učenicima.

 

Što je jezični laboratorij?

Jezični laboratorij je mjesto koje pruža mogućnosti za eksperimentiranje, pregledavanje i vježbu!

Iz perspektive jezičnog laboratorija, ključna riječ je vježba. Što više učenici vježbaju to su tečniji u jeziku.

Dok su laboratoriji 20-og stoljeća koristili posvećenu sobu za vježbanje jezika ili učionicu, u 21. stoljeću su iste učionice više virtualno nastrojene. Koriste se tehnologije poput bežičnih mreža (WiFi), računarstva u oblaku, dlanovnika, pametnih telefona i BYOD-a (Bring Your Own Device). Dobra definicija modernog jezičnog laboratorija bi bila:

Jezični laboratorij je okruženje koje omogućuje svim učenicima vježbanje vještina slušanja i paralelno govorenja. Učenici mogu raditi individualno i/ili surađivati sa svojim kolegama u parovima, malim grupama ili s cijelom učionicom. Učitelji mogu slušati, nadgledati i imati interakciju s učenicima.

Anatomija modernog jezičnog laboratorija

Language lab - smartclass+ - RobotelModerni jezični laboratoriji, bili za strane jezike, za svjetski najpoznatije jezike ili za druge jezike (ESL) uglavnom uključuju ove komponente:

 • Učiteljske stanice – Učitelji koriste školska računala kako bi upravljali jezičnim aktivnostima u laboratoriju. Računalo može biti jednostavno prijenosno računalo ali je najčešće stolno računalo s dva monitora.
 • Učeničke stanice – učenici koriste bilo koju kombinaciju školske informatičke opreme ili opreme koju su donijeli:
  • Stolna ili prijenosna računala,
  • Dlanovnike,
  • Pametne telefone,
 • Slušalice – pomažu učenicima zadržati koncentracijom te eliminirati prostorni šum i buku. Također koriste usmjerene mikrofone za eliminaciju buke kako bi učenici mogli snimiti samo svoj glas a ne i susjednih učenika.
 • Poslužitelj (server) – Može biti jednostavno računalo na kojem će biti instaliran softver za jezični laboratorij. Također sadrži i bazu multimedijskih podataka, zadataka, snimljenih podataka učenika kao i njihovih odgovora. Poslužitelj može biti postavljen lokalno ili u oblaku.
 • Mreža – moderni softver jezičnog laboratorija uglavnom koristi mrežnu infrastrukturu škole. Na taj način podržavaju komunikaciju između svih sudionika. Mogu biti žičane ili bežične (WiFi). Podrška za aktivnosti od kuće također može biti omogućena preko interneta
 • Softver za jezični laboratorij – Omogućava interakciju učitelja i učenika. Uključuje bazu podataka raznih lekcija, razreda, učitelja i učenika kao sudionika, multimedijske materijale, kao i zadatke za učenike s povratnim informacijama koje daju učitelji.

Zašto koristiti jezični laboratorij?

Istraživanja su pokazala da u učionicama s više od 10 učenika, pojedinačni učenik ima priliku govoriti manje od jedne minute na satu. Jezični laboratorij povećava tu priliku za 10X pošto svi učenici mogu pričati paralelno bez da se ometaju! Put do tečnosti jest vježba, vježba, vježba…

Prednosti za učitelje

 • Možete podijeliti učionicu u više dijelova te zadati aktivnosti određenim učenicima dok radite s malom skupinom koja treba dodatnu podršku ili veće izazove. Aktivnosti se određenim učenicima vrlo lako zadaju kako bi svatko mogao raditi na onom segmentu gdje je potrebno najviše raditi.
 • Vrlo lako ćete snimiti razgovore i slušati što učenici govore kao i vidjeti njihov zaslon. Iako volimo misliti da su svi učenici došli naučiti jezik, svjesni smo da se vrlo lako dekoncentriraju.
 • Većina službenih testova poput AP testiranja ili testova poznavanja jezika (TOEFL/IELTS/TOEIC) uključuju komponente slušanja i govora. U jezičnom laboratoriju vaši učenici mogu odraditi sve u isto vrijeme.
 • U današnje vrijeme učenici odrastaju uz Internet, pametne telefone i društvene mreže. Tehnologija im je poznanica i stvara im osjećaj ugode. Uz pomoć nje, osjećat će se motivirano i željet će koristiti nove tehnike učenja jezika.

Prednosti za učenike

 • Motivacija – Bilo kakvo smisleno korištenje tehnologije u školskim aktivnostima motivira učenike da se priključe u rad.
 • Samopouzdanje – Mogućnost vježbanja izgovora i trenutno dobivanje povratne informacije o uspješnosti imaju neograničene prednosti. Više im ne mora biti neugodno ako počine pogrešku ispred drugih.
 • Tečnost – Mogućnosti razgovora u jezičnom laboratoriju su neograničene. Sa svakom od tih aktivnosti učenici vježbaju smislene i autentične govorne vježbe i razgovore. Također vježbaju tečnost na dnevnoj bazi.
 • Suradnja – Kada rade u skupinama, učenici mogu snimati svoj rad te ga kasnije poslušati. Također mogu trenutno dobiti povratnu informaciju od svog učitelja koji može slušati njihove razgovore.

Primjer aktivnosti u jezičnom laboratoriju

Većina laboratorija nudi mogućnost aktivnosti uživo te aktivnosti za samopristup (najčešće domaće zadaće). Svaki učenik radi individualno s lokacije koja ima internetsku vezu. Aktivnosti uživo zahtijevaju da učenik i učitelj budu na istoj lokalnoj mreži (LAN).

Aktivnosti za samopristup

Aktivnosti koje se nude su vrlo širokog raspona poput čitanja, slušanja i aktivnosti govorenja, a također kvizova i vježbi izgovora. Ovi predlošci se mogu koristiti za gramatiku i vokabular, tj. za zadatke samoprovjeravanja. Zadaci su dostupni 24/7 putem sustava „bibiloteke digitalnih medija“

Language lab - smartclass+ - Robotel

 • Otvori zvučni zapis,
 • Segmentirani zvučni zapis,
 • Simultani zvučni zapis,
 • Otvori video zapis,
 • Simultani video zapis,
 • Otvori tekst,
 • Pitanja i odgovori,
 • Kvizovi s više izbora,
 • Kvizovi za popunjavanje praznina,
 • Pomiješana slova,
 • Pomiješane riječi,
 • Pomiješane rečenice,
 • Podudaranje teksta,
 • Podudaranje slika,
 • Podudaranje kategorija,
 • Pregled,
 • Izgovor – Slušanje i govor.

 

Aktivnosti izgovaranja

U vježbi prikazanoj niže, učenici su dobili nekoliko fraza s kojima mogu raditi. Klikom na tipku „Listen“, mogu čuti izgovor fraze. Klikom na „Record“ tipku mogu snimiti svoj glas kako izgovaraju istu frazu. Umjetna inteligencija u softveru koja prepoznaje govor će automatski ocijeniti preciznost izgovora i sličnost orginalu.

Na ovaj način učenici mogu ponavljati i vježbati svoj izgovor kako bi ga podignuli na što višu razinu.

Language lab - smartclass+ - Robotel

Aktivnosti uživo

Uključuju sljedeće kategorije:

 • Prezentaciju učenika ili učitelja,
 • Uparivanje ili grupiranje učenika (s mogućnošću snimanja),
 • Testiranje uživo (s mogućnošću snimanja),
 • Nadzor učenika,
 • Pokretanje aktivnosti za samopristup u učionici.

Zaslon prikazuje uparivanje aktivnosti s trenutno aktivnim procesom snimanja. Učenici mogu biti u parovima na nasumičan način ili tako da ih učitelj sam odabere.

Zaključak

Language lab - smartclass+ - Robotel

Učenici su aktivniji i motiviraniji u radu s poznatim tehnologijama digitalnih medija i digitalnog okruženja. Zahvaljujući tome imaju pozitivnije iskustvo učenja.

Glavna korist jezičnog laboratorija je omogućavanje učenicima što veći broj mogućnosti za vježbanje vlastitih vještina slušanja i govora. Jezični laboratorij te mogućnosti povećava za minimalno 10X!

Moderni digitalni laboratoriji pružaju mješavinu aktivnosti za samopristup, kao i za rad uživo te omogućavaju učenicima individualan rad, radu u parovima ili grupama, te kao cijeli razred.

Aktivnost izgovaranja koristi umjetnu inteligenciju za prepoznavanje govora te automatski ocjenjuje učenički rad.